קצת על STOP

מטרת המשחק?

 להגיע ראשון למשבצת הסיום, ובנוסף לכך, להרחיב בדרך חווייתית את הידע
בנושא הזה"ב.
קצת לפני:
משבצת  STOP: משבצת אדומה, המורה לשחקן לענות על שאלה המוטמעת
בברקוד.
מניפת הברקודים: עשרה דפים דו צדדיים המחוברים כמניפה, בכל צד מודפס
ברקוד, ובתוכו מוטמעת השאלה.
איך משחקים?
כל משתתף בתורו, מטיל את הקובייה, ומתקדם כמספר הצעדים שהקובייה מראה
לו. כאשר הגעתם למשבצת STOP , עליכם לפתוח את סורק הברקודים במכשיר
הטלפון החכם שלכם, ולסרוק אחד מן הברקודים שנמצאים במניפה, כמצוין
למעלה. כאשר תסרקו את הברקוד, תופיע השאלה המוטמעת בו. (יש לציין שלשם
המשחק צריך חיבור אינטרנטי פעיל). עליכם לענות על השאלה בזמן המוקצב לכם.
צדקתם? התקדמו שני צעדים נוספים. טעיתם? לא נורא, אולי בתורכם הבא
תצליחו.
איך מנצחים?
מגיעים ראשונים למשבצת הסיום.
מה בקופסה?
לוח משחק ייחודי, ארבעה חיילי משחק בצבעים שונים, קובייה, מניפת ברקודים.
*למשחק נדרש טלפון חכם ואפליקציה לסריקת הברקודים*

stopgame.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם
צפיות באתר: 900