THINK BIG קצת בגדול

אנו תלמידי כיתה ט בחטה"ב אמית עתידים, אור עקיבא לוקחים חלק בפרוייקט יזמים צעירים עושים עסקים. במהלך פרוייקט זה פיתחנו וייצרנו מוצר חיוני והכרחי לנוער ולדור העתיד.

למוצר שלנו קוראים STOP, STOP הינו משחק קופסא חוויתי המטמיע בדרך מהנה את ערכי וכללי הזה"ב בקרב ילדים ונוער, המשחק שלנו פוּתח ויוּצר ע"י הטובים ביותר באיכות הטובה ביותר.

*כדי לקרוא בעיון על המוצר לחצו על – קצת על STOP*

stopgame.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם
צפיות באתר: 897